ตามคาด! ศบค.ต่ออายุ “เคอร์ฟิว – พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” ถึงสิ้นก.ย.64

ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ มีมติเห็นชอบต่ออายุ “เคอร์ฟิว – พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” ยาวไปถึงสิ้นก.ย.64 พร้อมเพิ่มความเข้มข้นตามมาตรการ COVID Free Setting


นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ชุดใหญ่ ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธาน เห็นชอบให้คงระดับของพื้นที่สถานการณ์ไว้ตามเดิม คือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด 37 จังหวัด และพื้นที่ควบคุม 11 จังหวัด

รวมทั้งให้คงมาตรการควบคุมโรค ทั้งเคอร์ฟิว ทำงานที่บ้าน (Work from Home:WFH) มาตรการควบคุมในการปิดสถานที่เสี่ยงต่างๆ ต่อไปจนถึง 30 กันยายนนี้ พร้อมเพิ่มความเข้มข้นในการควบคุม กำกับตามมาตรการ COVID Free Setting

อนึ่งก่อนหน้านี้ “ข่าวหุ้นธุรกินออนไลน์” ได้นำเสนอว่ามติการประชุมของ ศบค.ชุดใหญ่ ในวันนี้จะยังไม่มีการปรับเปลี่ยนมาตรการใดๆ จากที่มีผลบังคับใช้อยู่แล้วเดิมอย่างน้อยสิ้นเดือน ก.ย.2564 แม้ขณะนี้จะมีหลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการยกเลิกการใช้การกำหนดช่วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) รวมถึงยกเลิกการใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ)

Back to top button