“ตลท.” จับ 3 หุ้นติด “แคชบาลานซ์” มีผล 14 ก.ย. – 4 ต.ค.นี้

“ตลท.” จับ AF – AQ ติด “แคชบาลานซ์” ระดับ 1 พ่วง UREKA - UREKA-W2 ติดระดับ 2 มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. - 4 ต.ค.นี้


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่ บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ AF, บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ AQ

ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ได้แก่ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ UREKA, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ ครั้งที่ 2 หรือ UREKA-W2

โดยมีผลตั้งแต่ 14 ก.ย.64 – 04 ต.ค.64

Back to top button