ตลท.จับ TCC-UREKA พ่วงวอแรนต์ ติด “แคชบาลานซ์” เริ่มพรุ่งนี้!

ตลท.จับ TCC พ่วงวอแรนต์ ติด “แคชบาลานซ์” ระดับ 1 และจับ UREKA พ่วงวอแรนต์ ติด “แคชบาลานซ์” ระดับ 3 เริ่ม 21 ก.ย.–11 ต.ค.64


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TCC, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (TCC-W3), ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (TCC-W4), ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (TCC-W5) เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. – 11 ต.ค.2564

พร้อมทั้งประกาศให้หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ได้แก่ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ UREKA , ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (UREKA-W2) เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. – 11 ต.ค.2564

 

Back to top button