“วัฒนา สมวัฒนา” ขายหุ้น NVD ออก 1.31% เหลือถือ 12.45%

“วัฒนา สมวัฒนา” ตัดขายหุ้น NVD ออก 1.3112% เหลือถือ 12.4586% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) หรือ NVD โดย นางวัฒนา สมวัฒนา ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 1.3112% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 12.4586% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 

 

Back to top button