EP ควักเงิน 2.1 พันลบ. คว้าหุ้น “โรงไฟฟ้าโคเจน” 240 MW กลุ่ม EE บุ๊กรายได้ Q3 ทันที

EP ควักกว่า 2 พันลบ. ซื้อหุ้น “โรงไฟฟ้าโคเจน” 240 MW จากกลุ่ม EE บุ๊กรายได้ทันทีไตรมาส 3 ช่วยหนุนผลประกอบการเติบโตก้าวกระโดด จากกำลังการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น


นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EP เปิดเผยว่า ในวันที่ 23 กันยายน 2564  บริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (E-COGEN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ EP ได้จ่ายเงินค่าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด (SSUT) ซึ่งเป็นผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ระบบพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration) จากผู้ขาย 2 ราย รวมทั้งสิ้น 11,676,000 หุ้น หรือคิดเป็น 40% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้ว มูลค่า 2,107.79 ล้านบาท โดยซื้อหุ้นจากบริษัท คอมลิงค์ จำกัด ที่ 15%, บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ EE ที่ 25% เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ภายหลังการเข้าทำรายการบริษัทจะมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมผ่าน E-COGEN ใน PPTC จำนวนทั้งสิ้น 50.70% และ SSUT จำนวนทั้งสิ้น 80.96%

“มั่นใจว่าการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าระบบพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration) ขนาดกำลังการผลิต 240 เมกะวัตต์ ในครั้งนี้ จะช่วยผลักดันผลประกอบการให้เติบโตเป็นอย่างมาก จากกำลังการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ (Recurring Income) ให้กับบริษัทฯ เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น โดยการลงทุนดังกล่าว บริษัทฯจะรับรู้รายได้เข้ามาทันทีในไตรมาส 3/64” นายยุทธ กล่าว

อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมองหาโอกาสในการขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้น ส่วนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ในประเทศเวียดนาม มีขนาดกำลังการผลิต 160 เมกะวัตต์ มูลค่าลงทุนประมาณ 7,200 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในเดือนตุลาคม 2564 และอยู่ระหว่างการศึกษาและเจรจากับพันธมิตรในเวียดนาม ไทย และญี่ปุ่น เกี่ยวกับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติในเวียดนาม ขนาดกำลังผลิตประมาณ 1,500 เมกะวัตต์ รองรับแผนการเติบโตให้กับบริษัทในอนาคต

ยุทธ ชินสุภัคกุล, คอมลิงค์, อีเทอเนิล เอนเนอยี, หุ้น EE, หุ้น EP, โรงไฟฟ้าโคเจน, E-COGEN, อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น, เอสเอสยูที, SSUT, โรงไฟฟ้า, ไฟฟ้าพลังงานลม,

 

 

Back to top button