“ฐากร ปิยพันธ์” ลาออกซีอีโอ TGH บอร์ดตั้ง “โชติพัฒน์ พีชานนท์” รักษาการแทน

“ฐากร ปิยพันธ์” ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TGH บอร์ดตั้ง “โชติพัฒน์ พีชานนท์” รักษาการแทน มีผลต้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.64 เป็นต้นไป พร้อมแต่งตั้ง “บุญทักษ์ หวังเจริญ” นั่งรองประธานกรรมการบริษัท


บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TGH เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท

พร้อมทั้งรับทราบการลาออกของนายฐากร ปิยะพันธ์ จากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลวันที่ 1 ธันวาคม 2564 และแต่งตั้ง นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

Back to top button