“เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์” ลาออกประธานบอร์ด RJH มีผลทันที

“เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์” ลาออกประธานกรรมการบริษัท RJH มีผลวันนี้ (27 ก.ย.) เผยอยู่ระหว่างการสรรหาและแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อไป


บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ RJH ระบุว่า นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทแทน และจะแจ้งให้ทราบต่อไป

Back to top button