คัด 12 หุ้น! โบรกฯชี้ไตรมาส 3 กำไรโต-พ่วงอัพไซด์สูง!

คัด 12 หุ้น! โบรกฯชี้ไตรมาส 3/64 กำไรโต-พ่วงอัพไซด์สูง! นำทีมเด่น GULF-CHG โตเกิน 100%


“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ทำการสำรวจข้อมูลบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์ ที่คาดว่าผลประกอบการในไตรมาส 3/2564 บริษัทจะสามารถทำกำไรสุทธิเติบโตได้ทั้งเทียบช่วงเดียวกันของปี 2563 และเทียบไตรมาส 2/2564 ได้อย่างแข็งแกร่ง โดยสำรวจและอ้างอิงข้อมูลจากบทวิเคราะห์บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี ซึ่งระบุไว้ว่า จากฐานข้อมูลของ Bloomberg consensus ซึ่งล่าสุดมีการประมาณการงบในเบื้องต้น 46 บริษัท

โดยประเมินบริษัทที่คาดว่าจะมีการประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2564 ออกมาเติบโต ทั้งเทียบช่วงเดียวกันของปี 2563 และเทียบไตรมาส 2/2564 ได้แก่ GULF, OSP, CHG, BDMS, PTTEP, MAKRO, BBL, PSL, CRC, TOA, PTT และ BH ดังตารางประกอบ

สำหรับบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  หรือ GULF คาดกำไรไตรมาส 3/2564 อยู่ที่ 2.12 พันล้านบาท เติบโต 118% บาท เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่  970.36 ล้านบาท และโต 50% เทียบไตรมาสก่อนหน้าอยู่ที่  1.40 พันล้านบาท

ส่วนบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP คาดกำไรไตรมาส 3/2564 อยู่ที่ 1.06 พันล้านบาท เติบโต 15% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน 923.34 ล้านบาท และโต 30% เทียบไตรมาสก่อนหน้าอยู่ที่ 819.83 ล้านบาท

ด้านบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ CHG คาดกำไรไตรมาส 3/2564 อยู่ที่ 813 ล้านบาท เติบโต 188% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน  281.71 ล้านบาท  และโต 41% เทียบไตรมาสก่อนหน้าอยู่ที่ 576.08 ล้านบาท

ส่วนบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) หรือ BDMS คาดกำไรไตรมาส 3/2564 อยู่ที่ 1.88 พันล้านบาท  เติบโต 5% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.8 พันล้านบาท และโต 30% เทียบไตรมาสก่อนหน้าอยู่ที่ 1.45 พันล้านบาท

ด้านบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP คาดกำไรไตรมาส 3/2564 อยู่ที่ 1.13 หมื่นล้านบาท เติบโต 57% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน 7.20 พันล้านบาท  และโต 58% เทียบไตรมาสก่อนหน้า 7.13 พันล้านบาท

ส่วนบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ MAKRO คาดกำไรไตรมาส 3/2564 อยู่ที่ 1.68 พันล้านบาท เติบโต 7% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.57 พันล้านบาท และโต 30% เทียบไตรมาสก่อนหน้า 1.28 พันล้านบาท

ด้านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL คาดกำไรไตรมาส 3/2564 อยู่ที่ 6.57 พันล้านบาท เติบโต 64% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน  4.01 พันล้านบาท และโต 3% เทียบไตรมาสก่อนหน้า 6.35 พันล้านบาท

ส่วนบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSL คาดกำไรไตรมาส 3/2564 เติบโต 6,750% อยู่ที่ 1.47 พันล้านบาท เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนขาดทุน 22.11 ล้านบาท และโต 78% เทียบไตรมาสก่อนหน้า 826.31 ล้านบาท

ขณะที่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC คาดกำไรไตรมาส 3/2564 อยู่ที่ 1.42 พันล้านบาท เติบโต 70% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน 837.35 ล้านบาท  และโต 402% เทียบไตรมาสก่อนหน้าขาดทุน 471.49 ล้านบาท

ด้านบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA คาดกำไรไตรมาส 3/2564 อยู่ที่ 570 ล้านบาท เติบโต  9% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน 523 ล้านบาท และโต 5% เทียบไตรมาสก่อนหน้า 544.10 ล้านบาท

ด้านบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT คาดกำไรไตรมาส 3/2564 อยู่ที่ 2.65 หมื่นล้านบาท เติบโต 88% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน  1.41 หมื่นล้านบาท และโต 8% เทียบไตรมาสก่อนหน้า 2.46 หมื่นล้านบาท

ปิดท้ายบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BH คาดกำไรไตรมาส 3/2564 อยู่ที่ 243 ล้านบาทเติบโต 9% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน 221.53 ล้านบาท และโต 12% เทียบไตรมาสก่อนหน้า 216.47 ล้านบาท

นอกจากนี้หากพิจารณา upside จากราคาเป้าหมาย เฉลี่ยของ Bloomberg consensus จะได้หุ้นที่น่าสนใจเพื่อเก็งกำไรผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2564 ทั้งหมด 8 ประกอบไปด้วย (1.) OSP มี upside 18% จากราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 40.60 บาท,(2.) CHG มี upside 20 จากราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 4.43 บาท,(3.) BDMS มี upside 14% จากราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 26.08 บาท,(4.) PTTEP มี upside 18% จากราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 138 บาท,(5.) BBL มี upside 21% จากราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 145.00 บาท,(6.) PSL มี upside 28% จากราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่  25.89 บาท,(7.) CRC มี upside 15% จากราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 39.00 บาท,(8.)TOA มี upside 20% จากราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 39.64 บาท และ(9.) PTT มี upside 21% จากราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 49.00 บาท

*ทั้งนี้ข้อมูลที่มีการนำเสนอข้างต้น เป็นเพียงข้อแนะนำจากข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนเท่านั้น และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน

Back to top button