บอร์ด B52 เคาะลดทุนจดทะเบียนเหลือ 400.80 ลบ. พาร์ 0.50 บ. ชดเชยผลขาดทุนสะสม

บอร์ด B52 เคาะลดทุนจดทะเบียนเหลือ 400.80 ลบ. ลดพาร์ 0.50 บ. ขณะที่จำนวนหุ้นคงเดิม 655,447,506 หุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท


บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ B52 เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,202,399,047.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,603,198,730 บาท เหลือเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 400,799,682.50 บาท และลดทุนจดทะเบียนชำระแล้วลงจำนวน 974,171,260.50 บาท จากทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,310,895,013.50 บาท เหลือเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 327,723,753 บาท ตามลำดับ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท เหลือเป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (จำนวนหุ้นคงเดิมเท่ากับ 655,447,506 หุ้น) เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

 

 

Back to top button