จับตา TCC เซ็น MOU พันธมิตรใหม่ ศึกษาขายสินค้ากลุ่ม Eco-Energy Material

จับตา TCC เซ็น MOU พันธมิตรในตลาดหลักทรัพย์ ศึกษาขายสินค้ากลุ่ม Eco-Energy Material เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม สนามบิน, ท่าเรือ, ถนนคอนกรีต, อุตสาหกรรมการก่อสร้าง


บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TCC เปิดเผยว่า บริษัทได้ทำการลงนามในบันทึกความเข้าใจในการร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง เพื่อพิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจจัดหา นำเข้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จำพวก Eco-Energy Material โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม 1.สนามบิน 2.ท่าเรือ 3.ถนนคอนกรีต 4. อุตสาหกรรมการก่อสร้าง

โดย MOU ดังกล่าวเป็นเพียงการศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าวเท่านั้น มิได้มีผลผูกพันกับบริษัทแต่อย่างใด และบริษัทยังไม่มีการทำธุรกรรมใดๆ กับบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว

 

 

Back to top button