“ชูชาติ เพ็ชรอำไพ” ควัก 1.9 พันลบ. ซื้อ XPG เพิ่ม 5% หนุนถือเฉียด 8%

“ชูชาติ เพ็ชรอำไพ” ควักเงิน 1.9 พันลบ. ซื้อหุ้น XPG เพิ่ม 511.24 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 5.74% หนุนสัดส่วนถือเป็น 7.71%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มาหุ้นของ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ XPG โดยนายชูชาติ เพ็ชรอำไพ ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาจำนวน 511.24 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 5.7418% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาเพิ่มเป็น 686.10 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 7.706% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ เป็นการทำธุรกรรมผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ราคาเฉลี่ย 3.80 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่า 1,942.65 ล้านบาท

Back to top button