ตลท. จับ MONO ติดแคชบาลานซ์ พร้อมขยายเวลา UREKA เริ่ม 12 ต.ค.นี้

ตลท. จับ MONO ติดเข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance พร้อมขยายเวลา UREKA เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 3 เริ่ม 12 ต.ค.- 1 พ.ย.64


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค. 2564 สิ้นสุดวันที่ 1 พ.ย. 2564

รวมทั้งให้ขยายช่วงดำเนินการหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย  และ Cash Balance หุ้นบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ UREKA และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 หรือ UREKA-W2 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค. 2564 สิ้นสุดวันที่ 1 พ.ย. 2564

Back to top button