“ทริสฯ” จัดเรทติ้ง ACE ระดับ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่” สะท้อนกระแสเงินสดแกร่ง

“ทริสฯ” จัดอันดับเครดิตองค์กร ACE ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" สะท้อนกระแสเงินสดแกร่ง จากการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว


ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE ที่ระดับ “BBB+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” โดยอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงกระแสเงินสดที่มีเสถียรภาพของบริษัทจากการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว (Power Purchase Agreement – PPA) กับหน่วยงานสาธารณูปโภคภาครัฐภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กและรายเล็กมาก (Small Power Producers — SPP และ Very Small Power Producers — VSPP) รวมถึงผลการดำเนินงานที่น่าพอใจของโรงไฟฟ้าของบริษัท นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงแผนการขยายกำลังการผลิตของบริษัทที่จะเพิ่มขึ้นให้เป็น 2 เท่าภายในระยะเวลา 5 ปีและความเสี่ยงจากการพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ตามแผนด้วย

ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึงความคาดหมายของทริสเรทติ้งว่าโรงไฟฟ้าของบริษัทจะมีผลการดำเนินงานที่ราบรื่นและสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ ในขณะที่คาดว่าโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของบริษัทจะสามารถเปิดดำเนินงานได้ตามแผน

สำหรับปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง อันดับเครดิตอาจปรับเพิ่มขึ้นหากบริษัทสามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานได้มากกว่าที่ประมาณการไว้อย่างมีนัยสำคัญและสามารถลดระดับภาระหนี้เมื่อเทียบกับกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่อง ในทางกลับกัน อันดับเครดิตอาจถูกปรับลดลง หากสถานะทางการเงินของบริษัทถดถอยลงเป็นอย่างมากซึ่งอาจเกิดจากความล่าช้าหรือการมีค่าใช้จ่ายที่บานปลายของ การพัฒนาโครงการใหม่ หรือการที่บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนที่อ่อนแอลง จากการลงทุนที่มีการก่อหนี้จำนวนมาก

Back to top button