“ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์” อดีตรมช.คลัง-ผู้จัดการตลท. ถึงแก่กรรมอย่างสงบ ด้วยวัย 92 ปี

“ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์” อดีต รมช.คลัง ในสมัยรัฐบาลพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ และอดีตกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ถึงแก่กรรมแล้ว ด้วยวัย 92 ปี เมื่อวันที่ 12 ต.ค. เวลาประมาณ 20.00 น.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 ต.ค. เวลาประมาณ 20.00 น. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ อดีต รมช.คลัง ในสมัยรัฐบาลพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ และอดีตกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ถึงแก่กรรมแล้ว ด้วยวัย 92 ปี

สำหรับ ดร.มารวย เกิดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2472 ที่ ต.ห้วยสัก อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าศึกษาที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ก่อนย้ายมาศึกษาต่อที่โรงเรียนเทเวศร์ศึกษา ตามบิดาที่รับราชการในกรมรถไฟ จากนั้นได้ย้ายตามบิดาไปอยู่ในจังหวัดต่างๆในเขตภาคเหนือ และเข้าศึกษาจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ก่อนเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง ดร.มารวย หยุดเรียน และกลับไปอาศัยอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ต่อมาบิดาของเขาล้มป่วยและต้องลาออกจากราชการ จึงต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว โดยสอบเข้ารับราชการได้ที่กรมรถไฟ และย้ายไปอยู่กรมชลประทาน กรมบัญชีกลางตามลำดับ

ทั้งนี้ดร.มารวย สอบเทียบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 และเข้าเรียนต่อจนจบปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสอบชิงทุนไปเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยซีราคิวส์ สหรัฐฯ จากนั้นได้รับการติดต่อให้สอบชิงทุนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน

โดยดร.มารวย ได้รับปริญญาพาณิชยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2532 และพัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2533

ส่วนประวัติการทำงาน ดร.มารวย เคยรับราชการในสังกัดกรมรถไฟ ต่อมาโอนย้ายไปอยู่กรมชลประทาน และกรมบัญชีกลาง จนกระทั่งสอบชิงทุนได้ จึงย้ายมาเป็นอาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ต่อมาเขาได้รับตำแหน่งเป็นผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คนที่ 5 ระหว่างปี พ.ศ. 2528-2535 และเป็นผู้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการการซื้อขายหุ้นไทยเป็นครั้งแรก

อนึ่งดร.มารวย เป็น รมช.คลัง ในรัฐบาลของ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 หรือที่รู้จักกันในชื่อ “วิกฤตการณ์ต้มยำกุ้ง” แต่ดำรงตำแหน่งได้ไม่นานก็ต้องพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีทั้งคณะ เนื่องจาก พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี ประกาศลาออกจากตำแหน่ง

ทั้งนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี ห้องสมุดมารวย เมื่อวันที่ 18 ต.ค.2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แนะนำหนังสือ “6 ปี ของ ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ กับงานพัฒนาตลาดหลักทรัพย์” โดยได้กล่าวถึงปรัชญาการทำงานของ ดร.มารวย และผลงานต่างๆที่ของ ดร.มารวย ที่มีคุณูปการกับตลาดทุนไทย

“ปรัชญาการทำงานของผมกับพนักงาน ก็คือ เราจะทำงานกันเป็นทีม การตัดสินใจนั้นทุกคนมีส่วนร่วม โดยผมจะเป็นผู้รับผิดชอบตามหน้าที่ และให้มีการกระจายความรับผิดชอบให้มากที่สุด” ดร.มารวยเคยกล่าวไว้

ขณะที่ในช่วงที่ ดร.มารวย เป็นผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2528-2535 นั้น ได้เกิดวิกฤติสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยได้แก่ วิกฤติจันทร์ทมิฬ (Black Monday) ซึ่งตลาดหุ้นทั่วโลกตกต่ำอย่างหนัก ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค.2530 และยาวนานเกือบ 2 เดือน , วิกฤติ Mini Black Monday ในช่วงกลางเดือน ต.ค.2532 และวิกฤติการณ์สงครามอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งอิรักบุกยึดคูเวตเมื่อวันที่ 2 ส.ค.2533

Back to top button