AMR คว้างานออกแบบ-ติดตั้งระบบจัดการน้ำบาดาล 149 ลบ. จ่อรับรู้รายได้ปีนี้

AMR คว้างานออกแบบ-ติดตั้งระบบจัดการน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรด้วยพลังงานสะอาดจากแผ่น Solar Cell ในจังหวัด “สระบุรี-นครราชสีมา” มูลค่า 149 ลบ. จ่อรับรู้รายได้ทั้งหมดปีนี้ เผยไตรมาส 464 เดินหน้าประมูลงานใหม่ทั้งรัฐ-เอกชน ผลักดัน Backlog เพิ่มขึ้นปีละไม่ต่ำกว่า 2 พันลบ.


นายมารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMR เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้งานออกแบบและติดตั้งระบบการจัดการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานสะอาด มูลค่าโครงการ 149 ล้านบาท และคาดว่าสามารถรับรู้รายได้ภายในปี 2564

โดยงานดังกล่าวเป็นการติดตั้งระบบสูบน้ำจากบ่อบาดาลด้วยแผ่น Solar Cell เพื่อมาจัดเก็บในถังและแจกจ่ายน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ทดแทนการใช้เครื่องยนต์น้ำมันแบบเก่า

“AMR มองว่าโครงการระบบการจัดการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานสะอาดเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้มีน้ำสำหรับการเพาะปลูกอย่างเพียงพอ เพราะการวิจัยพบว่าพื้นที่เพาะปลูกที่มีน้ำเพียงพอจะให้ผลผลิตมากกว่าสองถึงสามเท่าเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ ที่ผ่านมา AMR มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านระบบบริหารจัดการน้ำด้วยระบบโทรมาตร เพื่อการบริหารและการพยากรณ์น้ำในลุ่มแม่น้ำ เขื่อน และอ่างเก็บน้ำ

รวมถึงการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งกรมชลประทานและกรุงเทพมหานครอยู่แล้ว จึงเป็นการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจเรื่องการบริหารจัดการแหล่งน้ำที่ครอบคลุมทั้งบนดินและใต้ดิน รวมถึงการนำพลังงานสะอาดและระบบไอทีมาประยุกต์ใช้งานให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอีกด้วย” นายมารุต กล่าว

ขณะที่การพัฒนาน้ำเพื่อการเกษตร เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของ AMR  ที่ได้มีส่วนร่วมเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคการเกษตรซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ และสอดคล้องกับแผนงานด้าน Smart City และ Smart Farm ของ AMR และในอนาคตมองว่าจะผลักดันให้มีระบบควบคุมและบริหารจัดการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรจากส่วนกลางด้วย”

สำหรับแผนการดำเนินงานในช่วงที่เหลือของปีนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าเข้าร่วมประมูลงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับระบบคมนาคมขนส่ง ไอทีและโซลูชั่น พลังงานทดแทน และงานเปลี่ยนสายไฟฟ้าลงใต้ดิน เพื่อผลักดันงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปีละไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท

Back to top button