NER ออกหุ้นกู้ 2 ชุด 2 พันลบ. ชูดอกเบี้ยสูง 6% เปิดขายกองทุน-รายใหญ่ 1-3 พ.ย.นี้

NER ออกหุ้นกู้ 2 ชุด มูลค่ารวม 2 พันลบ. ชูดอกเบี้ยสูง 5.25-6% เสนอขายกองทุน-รายใหญ่ 1-3 พ.ย.นี้ หวังระดมเงินใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ


นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งการอนุญาตการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวม 2 พันล้านบาท ซึ่งจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ในวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2564 โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ระดับ “BBB-” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564

ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.25% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6% ต่อปี โดยจะทำการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้เงินกู้ก่อนครบกำหนด เริ่มจากและรวมถึงวันครบกำหนด 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ กล่าวคือผู้ออกหุ้นกู้สามารถสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

สำหรับวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบ และสต็อกสินค้าคงเหลือ สำหรับสินค้าประเภทยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ยางผสม และยางผสมอัดแท่ง เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิต ภายใต้การดำเนินงานในโรงงานแห่งที่ 1 และโรงงานแห่งที่ 2 ของบริษัท

โดยมีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ,บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ด้านนายทะเบียนหุ้นกู้มี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ

Back to top button