สกพอ.จับมือ “EXIM BANK-ออมสิน-บสย.” หนุนเงินทุนผู้ประกอบการ EEC

“EXIM BANK-GSB-บสย.” ร่วมสนับสนุนเงินทุนผู้ประกอบการใน EEC นำไปใช้ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อกระตุ้นให้ภาคส่งออกและการลงทุนขยายตัว


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการลงทุน และบริการทางการเงินเพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระหว่างนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.), นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน, นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยสนับสนุนแพ็กเกจการเงินอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้ผู้ประกอบการใน EEC นำไปใช้ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และภาคอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับ Supply Chain ของผู้ส่งออก เพื่อกระตุ้นให้ภาคส่งออกและการลงทุนขยายตัว นำไปสู่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศในระยะข้างหน้า

นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการทำงานอย่างสอดประสานเหมือนการต่อจิกซอว์ เพื่อเดินเครื่องเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวจากผลกระทบของโควิด-19 ควบคู่กับการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย 3 สถาบันการเงินได้แก่ ธนาคารออมสิน, บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ EXIM BANK จะจัดให้มีแพ็กเกจบริการทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการใน EEC สำหรับนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ขยายหรือปรับปรุงโรงงาน ยกระดับซอฟต์แวร์ในกระบวนการผลิต รวมถึงการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ นำไปสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และภาคอุตสาหกรรมของไทยที่เชื่อมโยงกับการค้าระหว่างประเทศ ทำให้สินค้าและบริการของไทยแข่งขันในตลาดโลกได้ในระยะยาว

ทั้งนี้ แพ็กเกจทางการเงินของ EXIM BANK ในโครงการนี้ ได้แก่ สินเชื่อ EXIM EEC Plus เป็นวงเงินหมุนเวียนและเงินกู้ระยะยาว สำหรับผู้ประกอบการในทุกขนาดธุรกิจและทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการลงทุนใน EEC หรือต้องการปรับปรุงเครื่องจักร โรงงานระบบซอฟต์แวร์ดิจิทัล โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (S-curve) และอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 2% ต่อปี วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 10 ปี เป้าหมายวงเงิน 1,000 ล้านบาท

“EXIM BANK ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการเงิน เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจไทยไปสู่อนาคต โดยเฉพาะในพื้นที่สำคัญอย่าง EEC เพื่อให้เกิดความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาเมืองใหม่โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง นวัตกรรมที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนภาคการผลิตเชื่อมโยงกับ Supply Chain ของการส่งออก โดยสอดคล้องกับเมกะเทรนด์ และหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน” นายรักษ์ กล่าว

Back to top button