AMR คว้างานกฟผ. “จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์” มูลค่า 79 ลบ.

AMR รับทรัพย์ 79 ลบ. หลังคว้างานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ DWDM + NMS จำนวน 1 Bid ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระยะเวลาดำเนินการ 135 วัน


บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMR เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทได้รับงานใหม่ จำนวน 1 งาน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 79,399,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเป็นงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ DWDM + NMS จำนวน 1 Bid ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้ว่าจ้าง

ทั้งนี้ได้ลงนามในสัญญา ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564 มีระยะเวลาดำเนินการ 135 วัน

 

Back to top button