ATP30 คว้างานรับส่งพนง. PTTGC – GPSC ดีเดย์เริ่มบริการ 1 ธ.ค.นี้

ATP30 คว้างานให้บริการรับส่งพนักงาน PTTGC ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง และ GPSC ที่จ.ระยอง-ชลบุรี โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.นี้


นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) หรือ ATP30 เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการยืนยันเป็นผู้ถูกคัดเลือกในการให้บริการรับส่งพนักงานให้กับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ด้วยรถตู้ปรับอากาศจำนวน 22 คัน โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 จนถึง 31 มกราคม 2568

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการยืนยันเป็นผู้ถูกคัดเลือกในการให้บริการรับส่งพนักงานให้กับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี ด้วยรถตู้ปรับอากาศจำนวน 45 คัน โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 จนถึง 31 ธันวาคม 2567

โดยขณะนี้บริษัทฯอยู่ในขั้นตอนการจัดทำสัญญาการให้บริการและการจัดหารถตู้ปรับอากาศเพื่อให้บริการ

Back to top button