บอร์ด IVL ตั้ง “ฮาราลด์ ลิงค์” นั่งกรรมการอิสระ มีผล 1 พ.ย.64

บอร์ด IVL แต่งตั้ง “ฮาราลด์ ลิงค์” นั่งกรรมการอิสระ แทน “ไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี” โดยเริ่มมีผลตั้งแต่ 1 พ.ย.64 เป็นต้นไป


นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่ เลขานุการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) หรือ IVL เปิดเผยว่า บริษัทรับทราบการลาออกของ นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี กรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป และแต่งตั้ง นายฮาราลด์ ลิงค์ ให้เป็นกรรมการอิสระ แทน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

รวมถึงให้มีการแก้ไขรายชื่อบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ดังต่อไปนี้

“รายชื่อและจำนวนของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ได้แก่ กรรมการสองในหกคนนี้คือ นายอาลก โลเฮีย, นางสุจิตรา โลเฮีย, นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล, นายซันเจย์ อาฮูจา, นายยาโชวาดัน โลเฮีย, นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

Back to top button