PROEN ตุน “แบ็กล็อก” 968 ลบ. รับรู้ถึงปี 65 ลุยประมูลงานใหม่เพิ่ม

PROEN ตุน “แบ็กล็อก” 968 ลบ. รับรู้ถึงปี 65 หลังคว้างานสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ มูลค่า 435 ลบ. เพิ่มเข้ามา พร้อมเดินหน้าลุยประมูลงานใหม่เพิ่ม


นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ (ถนนพหลโยธินและถนนลาดพร้าว) ในนาม “กิจการค้าร่วมโปรเอ็นดับเบิ้ลยูอาร์ซี” มูลค่างานตามสัญญา 434,917,638.06 บาท

ทั้งนี้ลักษณะของงานที่รับผิดชอบเป็นงาน รับจ้าง และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ แรงงานและเครื่องมือ เครื่องจักรใช้สำหรับการก่อสร้างในโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ (ถนนพหลโยธินและถนนลาดพร้าว) กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2565

นอกจากนี้หลังการได้รับงานในครั้งนี้ ส่งผลให้งานในมือรอรับรู้รายได้ของบริษัทฯ เพิ่มเป็น 967.98 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ถึงปี 2565 และในช่วงที่เหลือของปีนี้ ยังคงเดินหน้าเข้าร่วมประมูลงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการขยายธุรกิจด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ สนับสนุนธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต

ขณะเดียวกัน นายกิตติพันธ์ กล่าวอีกว่า การได้รับงานใหม่และมีงานที่อยู่ระหว่างการประมูล เชื่อมั่นว่าจะทำให้แนวโน้มรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2564 เติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ มาจากปัจจัยสำคัญในส่วนของธุรกิจเทคโนโลยีที่ขยายตัว และงานธุรกิจก่อสร้างงานโครงการด้านโทรคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคต ที่จำเป็นต้องมีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

 

 

Back to top button