IRPC ผลงาน Q3 โตเกือบ 40% หนุน 9 เดือนพลิกกำไร 1.2 หมื่นลบ. รับรายได้ขายโต

IRPC รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3/64 โตเกือบ 40% แตะ 2.15 พันลบ. จากปีก่อน 1.55 พันลบ. หนุน 9 เดือนพลิกกำไร 1.2 หมื่นลบ. จากปีก่อนขาดทุน 7.7 พันลบ. รับรายได้ขายโต


บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิเพิ่มขึ้น 24,417 ล้านบาท หรือร้อยละ 65 โดยมีสาเหตุจากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 66 ตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณขายลดลงร้อยละ 1 โดยโรงกลั่นน้ำมันมีอัตราการกลั่นอยู่ที่ 191,000 บาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 2 Market GIM เพิ่มขึ้น 2,279 ล้านบาท หรือร้อยละ 46 โดยมีสาเหตุจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ถึงแม้ว่าบริษัทฯ มีกำไรจากสต๊อกน้ำมันสุทธิลดลง 1,442 ล้านบาท บริษัทฯยังมี Accounting GIM เพิ่มขึ้น 837 ล้านบาท

ขณะที่ค่าใช้จ่ายดำเนินงานเพิ่มขึ้น 170 ล้านบาท ส่งผลให้ EBITDA เพิ่มขึ้น 347 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 บริษัทฯบันทึกค่าเสื่อมราคาลดลง 130 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินสุทธิลดลง 25 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับลดลง ขณะที่ขาดทุนจากการทำสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินเพิ่มขึ้น 212 ล้านบาท ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 133 ล้านบาท เนื่องจากค่าเงินบาทอ่อนค่า ในขณะที่ขาดทุนจากการบริหารความเสี่ยงน้ำมันที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงลดลง 449 ล้านบาท กำไรจากการลงทุน เพิ่มขึ้น 66 ล้านบาท บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้จำนวน 460 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 จากผลการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2564 มีกำไรสุทธิ 2,155 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 599 ล้านบาท หรือร้อยละ 38 งวด 9 เดือน ปี 2564

ส่วนงวดเปรียบเทียบกับงวด 9 เดือน ปี 2563 บริษัทฯมีรายได้จากการขายสุทธิ จำนวน 167,334 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 51 ตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณขายลดลงร้อยละ 1 โดยโรงกลั่นน้ำมันมีอัตราการกลั่นอยู่ที่ 190,000 บาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 1

Back to top button