MACO โกยรายได้ Q2/65 แตะ 600 ลบ. รับค่าตอบแทน-งานติดตั้งระบบเพิ่ม

MACO กวาดรายได้ Q2/65 โต 600 ลบ. จากการรับรู้รายได้ค่าตอบแทนขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารสื่อโฆษณาโดย PlanB และรายได้จากธุรกิจงานระบบครบวงจรที่เพิ่มขึ้น


บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2/64/65 (ก.ค.64-ก.ย.64 ) และงวด 6 เดือนแรก สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้

นาย พุน ฉง กิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MACO เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 64/65 มีรายได้ธุรกิจสื่อโฆษณา คิดเป็น 35.60% ของรายได้ทั้งหมด หรือ 214 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.40% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมาจากค่าตอบแทนขั้นต่ำที่ได้รับจากบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ PlanB แบ่งเป็น สื่อโฆษณาในประเทศ มีรายได้ 203 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65.90% จากงวดเดียวกันของปีก่อน สื่อโฆษณาในต่างประเทศ มีรายได้ลดลง 81.2% จากงวดเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ 11 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศมาเลเซีย ส่วนรายได้ธุรกิจงานระบบครบวงจร เพิ่มขึ้น 17.70% จากงวดเดียวกันของปีก่อน จากการรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากงานติดตั้งระบบ ซึ่งคิดเป็น 64.40% ของรายได้ทั้งหมด หรือ 386 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมลดลงมาอยู่ที่ 17 ล้านบาทจาก 53 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัท PT Avabanindo Perkasa (Otego) ผู้ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาในรถไฟฟ้าในประเทศมาเลเซีย ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนใน Otego เสร็จสิ้นตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2563/64 จึงส่งผลให้ในไตรมาสนี้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิที่ 50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 131.3% จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 8.40%

อย่างไรก็ดีทิศทางในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของ MACO ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยยังคงมีความไม่แน่นอน ส่งผลให้การฟื้นตัวของธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านยังคงชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง จากภายใต้สภาวการณ์ดังกล่าว  MACO จึงตัดสินใจปรับลดบทบาทในการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านลง โดยดำเนินการขายสินทรัพย์ประเภทสื่อโฆษณาบิลบอร์ดภายในประเทศให้แก่ PlanB อย่างไรก็ตาม MACO ยังคงมีฐานะเป็นเจ้าของสื่อโฆษณาประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทยต่อไป  ซึ่งภายใต้ธุรกิจสื่อโฆษณาบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการขยายสื่อโฆษณาประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นสื่อโฆษณาที่มีศักยภาพในการเติบโต จากการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายใหม่ ๆ ของ BTS

ทั้งนี้ MACO จะยังคงรักษาสถานะในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเวียดนาม พร้อมกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจงานระบบครบวงจรอย่างต่อเนื่องต่อไป ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าความเชี่ยวชาญในธุรกิจสื่อโฆษณา ประกอบกับความรู้ด้านเทคโนโลยีการให้บริการงานระบบครบวงจรจะสามารถช่วยสนับสนุนและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ของบริษัทฯ ได้ในอนาคต

โดยสุดท้ายนี้ การมองหาโอกาสในการลงทุนทางธุรกิจเพื่อขยายพอร์ตการลงทุนและรุกเข้าสู่ธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ นอกเหนือจากธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านนั้น บริษัทฯ ได้ศึกษาโอกาสในการลงทุนใหม่อย่างต่อเนื่อง และได้ตัดสินใจเข้าลงทุนในบริษัท Zipmex Asia Pte Limited (Zipmex) ผู้ให้บริการด้านแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้การลงทุนดังกล่าวนับเป็นก้าวแรกที่สำคัญของ MACO ในการปรับตัวเพื่อพร้อมรับมือกับเปลี่ยนแปลงไปของธุรกิจในโลกอนาคต  ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ของแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงเทรนด์การเติบโตด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั่วโลก  ซึ่งบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการปรับตัวของ MACO ผ่านการลงทุนใน Zipmex จะช่วยสร้างโอกาสในการเติบโตในธุรกิจใหม่ นอกเหนือจากธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

 

 

 

Back to top button