ตลท. จับ BE8-GSC ติดแคชบาลานซ์ มีผล 22 พ.ย.นี้

ตลท. จับ 2 หุ้น BE8-GSC ติดเกณฑ์แคชบาลานซ์ โดยเริ่มมีผล 22 พ.ย.- 30 ธ.ค. 2564


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศชื่อหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8 และบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GSC นับตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 ธ.ค. 2564

Back to top button