PAF คว้าไลเซ่นส์ปลูก “กัญชง” เล็งเก็บเกี่ยวกลางปี 65

PAF คว้าไลเซ่นส์ปลูกกัญชง เล็งเก็บเกี่ยวแปลงทดลองเดือนมิถุนายน ปี 65 หวังสร้างจุดเด่น-เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์


บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PAF เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทฯ ได้ยื่นขอรับอนุญาตเกี่ยวกันยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชง ต่อมาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้พิจารณาออกใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง เลขที่ใบอนุญาต นม 35/2564 (ป) ให้ไว้แก่ บริษัทฯ และบริษัทฯ ได้รับอนุญาตดังกล่าวเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม โดยได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชง ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้เพื่อสร้างจุดเด่น ความแตกต่าง และมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์กัญชงของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจากแปลงทดลองนี้ได้ประมาณเดือน มิถุนายน ปี 2565 เป็นต้นไป

 

Back to top button