JP จับมือ OCEAN-WMTA ลุยวิจัย-พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ “กัญชา” ยาว 3 ปี

JP ทำบันทึกความเข้าใจร่วมกับ KTDM- WMTA ร่วมวิจัยและพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์จากกัญชา โดยมีผลบังคับ 3 ปี ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2567


บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ JP เปิดเผยว่า บริษัทฯเข้าทำบันทึกความเข้าใจร่วมกับ บริษัท เค ที ดี เอ็ม จำกัด (KTDM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) หรือ OCEAN และบริษัท เวิลด์ เมดดิคัล ทัวริซึม อัลไลแอนซ์ จำกัด (WMTA) โดยบริษัทฯ กับ WMTA จะร่วมวิจัยและพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์จากกัญชา เช่น ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น ในขณะที่ KTDM จะเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสารสกัด

สำหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ และบริษัทฯ จะเป็นผู้ผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ให้แก่ WMTA ในอนาคต

ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2567

Back to top button