OTO ส่ง “วอแรนต์ 1” เทรดพรุ่งนี้ ราคาใช้สิทธิ 3 บ. ระดมทุนรับแผนรุก Commercial Technology

OTO ส่ง OTO-W1 ลงสนามเทรด mai วันที่ 9 ธ.ค. นี้ ราคาใช้สิทธิ 3 บาท/หุ้น ระดมทุนรับแผนขยายธุรกิจสู่ Commercial Technology หนุนผลงานโตก้าวกระโดด


นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ OTO ผู้นำตลาด Call Center และ Contact Center เบอร์หนึ่งของเมืองไทย เปิดเผยว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ หรือ OTO-W1 จะเริ่มเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 นี้จำนวน 279,998,669 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิมจำนวน 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ซึ่งมีอายุ 3 ปี ราคาใช้สิทธิ 3 บาท โดยมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หุ้น กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

“การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่1 หรือ OTO-W1 ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการสอดรับการเตรียมความพร้อมเสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานทุนของบริษัทฯ และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน รองรับแผนการขยายไลน์ธุรกิจ เข้าสู่ Commercial Technology อย่างเต็มรูปแบบ ผ่านการจับมือกับพันธมิตรผู้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านบล็อกเชนและเหรียญดิจิทัล สร้างแพลตฟอร์ม 2-3 แพลตฟอร์ม บนนิเวศของตัวเอง คาดเห็นความชัดเจนในต้นปี 2565” นายคณาวุฒิ กล่าว

นายคณาวุฒิ กล่าวอีกว่า ล่าสุดบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาเข้าสู่ธุรกิจด้านบล็อกเชนและเหรียญดิจิทัล ส่งบริษัทย่อย “อินโน ฮับ” เข้าถือหุ้น “บล็อกเชน ไพรม์ โฮลดิ้ง” ในสัดส่วน 20% นำร่องด้วยโปรเจคแรก Social Bureau แพลตฟอร์มรายงานและตรวจสอบประวัติอาชญากรรมบนบล็อกเชนแห่งแรกของโลก และปัจจุบันยังอยู่ระหว่างหารือร่วมกับพันธมิตรเพื่อขยายไลน์ธุรกิจเข้าสู่ Commercial Technology ที่สามารถต่อยอดจากการใช้ฐาน Big Data และ Call Center/Contact Center เพื่อผลักดันธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต

Back to top button