BANPU ลุยโซลาร์เวียดนาม 50MW ตอกย้ำกลยุทธ์ Greener & Smarter มุ่งพลังงานหมุนเวียน

BANPU ลุยโซลาร์เวียดนาม 50MW หนุนกำลังการผลิตรวมธุรกิจพลังงานหมุนเวียน 1,128MW พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์ Greener & Smarter ต่อเนื่อง โดยมุ่งหาโอกาสลงทุนเพื่อบรรลุเป้ากำลังผลิตจากธุรกิจผลิตพลังงาน 6,100MW ภายในปี 68


นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU กล่าวว่า ตลอดปี 2564 ที่ผ่านมา บ้านปูประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการเร่งเดินหน้าขยายพอร์ตพลังงานที่สะอาดขึ้น ด้วยการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วอย่างต่อเนื่องทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ไม่ว่าจะเป็น โรงไฟฟ้า Nakoso IGCC ในญี่ปุ่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เบอริล (Beryl) และมานิลดรา (Manildra) ในออสเตรเลีย โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ CCGT “Temple I” ในรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา และล่าสุด โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮาติ๋ญ ในเวียดนาม

โดยทั้งหมดนี้ล้วนเป็นภาพสะท้อนของความมุ่งมั่นในการเร่งพัฒนาธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน ระบบกักเก็บพลังงาน และโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low Emissions: HELE) ซึ่งเป็นทิศทางสำคัญตามที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของบ้านปูที่สอดคล้องกับแนวทางของประชาคมโลกในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทั้งนี้เวียดนามเป็นหนึ่งในตลาดยุทธศาสตร์สำคัญของบ้านปู เนื่องจากเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเติบโตในด้านพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูงสุดของโลก มีแผนพัฒนาด้านพลังงานที่มุ่งเน้นการใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนที่สูง โดยเฉพาะพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ การลงทุนในโรงไฟฟ้าฮาติ๋ญจึงสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของบ้านปู และนับเป็นอีกก้าวหนึ่งในการเสริมสร้างสินทรัพย์ด้านพลังงานหมุนเวียน และเสริมสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจในตลาดพลังงานที่สำคัญทั่วโลก

สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮาติ๋ญ เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 มีราคารับซื้อไฟฟ้า (Feed-in-Tariff: FIT) ที่ 9.35 เซนต์สหรัฐฯ ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบสายส่งให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม ตามสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 20 ปี

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังคงเดินหน้ากระบวนการเปลี่ยนผ่านธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter โดยมุ่งเน้นเสาะหาโอกาสการลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายกำลังการผลิตจากธุรกิจผลิตพลังงาน 6,100 เมกะวัตต์ โดยมีสัดส่วนจากธุรกิจพลังงานหมุนเวียนอยู่ที่ 1,600 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ยังรวมถึงการมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) จากธุรกิจพลังงานที่สะอาดขึ้นและเทคโนโลยีพลังงานมากกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2568 ซึ่งการเข้าซื้อโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แห่งใหม่นี้ส่งผลให้กำลังการผลิตรวมของธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในปัจจุบันของบ้านปูอยู่ที่ 1,128 เมกะวัตต์

บ้านปูมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักความยั่งยืนหรือ ESG เราพร้อมอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยและรัฐบาลในทุกประเทศที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ ตลอดจนร่วมมือกับประชาคมโลก เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการพัฒนาแผนงานเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของการประชุม COP26 ที่ผ่านมา” นางสมฤดี กล่าวปิดท้าย

Back to top button