ตลท. จับ 5 หุ้นติด “แคชบาลานซ์” พร้อมขยายเวลา K เริ่ม 13 ธ.ค.นี้

ตลท. จับ 5 หุ้นติด “แคชบาลานซ์” เริ่ม 13 ธ.ค.64 - 21 ม.ค.65 เว้น J ถึง 30 ธ.ค.64 พร้อมขยายเวลา K เริ่ม 13 ธ.ค.64-30 ธ.ค.64 และให้ AJA เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 3 ถึง 21 ม.ค.65 พร้อมขยายเวลา CMO ถึง 30 ธ.ค.64


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG, บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO, บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) หรือ HL, บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAAM, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ SAAM-W1, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 หรือ SAAM-W2 เริ่มวันที่ 13 ธ.ค. 2564 สิ้นสุดวันที่ 21 ม.ค. 2565

ส่วนบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) หรือ J และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ J-W1 เริ่มวันที่ 13 ธ.ค. 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 ธ.ค. 2564

พร้อมขยายช่วงดำเนินการบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) หรือ K และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ K-W1 เริ่มวันที่ 13 ธ.ค. 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 ธ.ค. 2564

ขณะเดียวกันประกาศให้หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย  และ Cash Balance ได้แก่ บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AJA และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 หรือ AJA-W3 เริ่มวันที่ 13 ธ.ค. 2564 สิ้นสุดวันที่ 21 ม.ค. 2565

พร้อมขยายช่วงดำเนินการบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) หรือ CMO เริ่มวันที่ 13 ธ.ค. 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 ธ.ค. 2564

Back to top button