IMH เปิดธุรกิจใหม่ “IMH Central Lab” ตั้งเป้าปีแรกสร้างรายได้ 250 ลบ.

IMH เปิดตัวธุรกิจใหม่ “IMH Central Lab” เจาะฐานลูกค้าตรวจวิเคราะห์ Routine และ Special Lab ครบวงจร เริ่มรับรู้รายได้ไตรมาส 1/65 ตั้งเป้าปีแรกสร้างรายได้ 250 ลบ.


ดร.สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) หรือ IMH เปิดเผยว่า ล่าสุดบริษัทฯ เตรียมต่อยอดธุรกิจ โดยการนำบริษัท Accufas Lab Center จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูก ซึ่งเป็นศูนย์ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (IMH Central Lab) ขนาดใหญ่ มาให้บริการเพื่อรับตรวจวิเคราะห์ Routine และ Special Lab ครบวงจร โดย Lab ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางข้อมูลในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Intelligence Center) ยกระดับในการเเลกเปลี่ยนข้อมูลทางการแพทย์กับห้องปฏิบัติการ lab  อื่นๆ ในต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในเชิง Health Tech

โดยในช่วงที่ผ่านมา IMH ได้มีการศึกษาทิศทาง Health Tech ในต่างประเทศ เพื่อรองรับในการขยายและต่อยอดธุรกิจศูนย์ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (IMH Central Lab)เพื่อตรวจวิเคราะห์ผลเลือด ในรูปแบบ Special Lab แบบครบวงจร เพื่อรองรับการให้บริการกลุ่มลูกค้าลูกค้า ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งเป็นคู่ค้ากับทาง กลุ่ม IMH อยู่แล้ว โดยจะเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่ต้นปี 2565 เป็นต้นไป

“กลุ่ม IMH ใช้ความเชี่ยวชาญของตนเองขยายฐานธุรกิจ เพื่อเพิ่มช่องทางรายได้ ให้เติบโตสอดรับกับความต้องการ (Demand) ที่สูงในธุรกิจนี้ และคาดว่ายังมีโอกาสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากการเปิดเมือง ขณะเดียวกันต้องยอมรับว่า IMH เป็นธุรกิจที่มีจุดเด่นครบวงจร ทั้งการให้บริการตรวจวิเคราะห์เชื้อ ดังนั้นการมี “IMH Central Lab” เข้ามาเสริมศักยภาพทางธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญหากพิจารณาเรื่องต้นทุนการตรวจวิเคราะห์ จะเห็นได้ว่าIMH มีต้นทุนที่ต่ำมาก เนื่องจากกลุ่ม IMH มีฐานลูกค้าตรวจสุขภาพเป็นจำนวนมากอยู่แล้ว ดังนั้นกลุ่ม IMH จะนำเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เครื่องมือห้องปฏิบัติการระดับโลก ซึ่งเป็นคู่ค้าในปัจจุบัน มาช่วยในการวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจปริมาณมาก ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก และใช้เวลาสั้นที่สุด” ดร.สิทธิวัตน์ กล่าว

นอกจากนี้ทางศูนย์ IMH Central Lab มีโอกาสที่จะครองส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) อันดับต้นๆ ของผู้ให้บริการ Central Lab โดยคาดว่าจะมีรายได้ในปีแรก ประมาณ 250 ล้านบาท และตั้งเป้าหมายการเติบโตไม่ต่ำกว่า 30% ต่อปี  จากการให้บริการงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการได้หลากหลาบรูปแบบ สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของอุตสาหกรรม Health Care หลังเปิดเมือง

โดยภาพรวมจะทำให้ กลุ่ม IMH มีความครบวงจรที่สามารถตอบโจทย์การให้บริการด้าน Health Care แก่กลุ่มลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีโรงพยาบาลประชาพัฒน์ (บริษัทลูก) ดำเนินธุรกิจด้านโรงพยาบาล ซึ่งเป็นตัวทำรายได้อย่างโดดเด่นให้กับ IMH ส่งผลให้บริษัทฯวางแผนขยายการเติบโตให้กับโรงพยาบาลประชาพัฒน์เพิ่ม โดยอยู่ระหว่างเตรียมขยายฐานในการเข้าซื้อโรงพยาบาลใหม่ หรือเข้าควบรวมกิจการ(M&A)เพิ่ม ภายใต้แบรนด์ โรงพยาบาลประชาพัฒน์ และเตรียมที่จะนำโรงพยาบาลดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เร็วๆ นี้

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ จะใช้กลยุทธ์เดียวกันในการสร้างการเติบโตให้กับ บริษัท Accufas Lab Center จำกัด (บริษัทลูก) เป็นศูนย์ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (IMH Central Lab) ซึ่งจะรับตรวจวิเคราะห์ Routine Lab และ Special Lab ของในกลุ่ม IMH และ ลูกค้าภายนอก โดยเน้นการเติบโต จากการ take-over ห้องปฏิบัติการ Lab ขนาดกลาง รายอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันเรื่องต้นทุนและเพิ่มขอบข่ายพื้นที่ในการให้บริการทางห้องปฏิบัติการให้คลอบคลุมมากที่สุด

Back to top button