ตามคาด! AWC-BANPU-TIDLOR ตบเท้าเข้า SET50 ครึ่งแรกปี 65

ผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนี SET50-SET100 รอบครึ่งแรกปี 65 ตามคาด! AWC-BANPU-TIDLOR ตบเท้าเข้าดัชนี SET50 ส่วนดัชนี SET100 พบ 10 หุ้นติดอันดับใหม่


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนี SET50, SET100, sSET, SETCLMV, SETHD, SETTHSI และ SETWB ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 (1 มกราคม-30 มิถุนายน 2565)

โดยดัชนี SET50 มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 3 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC, บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU และบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR

ดัชนี SET100 มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 10 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC, บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ BLA, บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP, บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG, บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX, บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) หรือ RCL, บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI, บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK, บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR และ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA

ดัชนี sSET มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 35 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV, บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) หรือ AIE, บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) หรือ AMATAV, บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APCO, บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ AQ, บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW, บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ BJCHI, บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR, บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ DEMCO, บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT, บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ GJS, บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ICHI, บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK, บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL, บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ KISS, บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ LST,

บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ METCO, บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC, บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI, บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NSL, บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PAP, บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PRIME, บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PRM, บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) หรือ RPH, บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM,

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SITHAI, บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY, บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN, บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TKN, บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ TMT, บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TOG, บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TPAC, บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หรือ UVAN, บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ VNG และ บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ W

ดัชนี SETCLMV มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 3 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) หรือ AMATAV, บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ VNG

ดัชนี SETHD มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 3 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP, บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG และ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI

ดัชนี SETTHSI หลักทรัพย์เข้าใหม่ 27 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) หรือ AMATAV, บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ASIAN, บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC, บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG, บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BGC, บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ BLA, บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7, บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC, บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG,

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOBAL, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL, บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL, บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX, บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI, บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP, บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANB, บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) หรือ PR9,

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS, บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA, บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SAK, บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP, บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SNC, บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT, บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ THANI, บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ TMT, บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TQM และ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI

ดัชนี SETWB มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 2 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA และ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX

การทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนีดังกล่าวจะดำเนินการทุกครึ่งปี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยดัชนี sSET ดัชนี SETCLMV และดัชนี SETTHSI เป็นดัชนีที่ไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบในดัชนี ทั้งนี้ การทบทวนในครั้งนี้ใช้ข้อมูลระหว่าง 1 ธันวาคม 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

Back to top button