“ก.ท่องเที่ยว” ขยายเวลา “ทัวร์เที่ยวไทย” ถึงเม.ย.65-เพิ่มห้องพัก “เราเที่ยวด้วย”

“กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา” ขยายเวลาใช้สิทธิ "ทัวร์เที่ยวไทย" ถึงเม.ย.65-เพิ่มจำนวนห้องพัก "เราเที่ยวด้วย" อีก 2 ล้านห้อง สิ้นสุดโครงการ 30 เม.ย.65


น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยมาตรการของขวัญปีใหม่ 2565 ในส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประกอบด้วย การขยายเวลาการใช้สิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทย จากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค.65 เป็น 30 เม.ย.65  และเพิ่มจำนวนห้องพักโครงการเราเที่ยวด้วยกันอีก 2 ล้านห้อง กำหนดการสิ้นสุดโครงการวันที่ 30 เม.ย.65

รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 65 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ใน 5 ภูมิภาค และการยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยวจำนวน 2,000 บาท/ใบอนุญาต ให้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเป็นระยะเวลา 2 ปี และการต่ออายุใบอนุญาตมัคคุเทศก์ จำนวน 200 บาท/ใบอนุญาต เป็นเวลา 2 ปี

Back to top button