ผู้ถือหุ้น SA เคาะลงทุน “เคเอสเอส แลนด์” สอดรับแผนขยายธุรกิจ

ผู้ถือหุ้น SA อนุมัติให้ร่วมลงทุน “เคเอสเอส แลนด์” โดยซื้อหุ้น 4.50 หมื่นหุ้น เพื่อขยายรูปแบบโครงการและฐานลูกค้าในพื้นที่ย่านรังสิต ตามแผนกลยุทธ์การเจาะลูกค้าโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบมากยิ่งขึ้น


ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ และนายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) หรือ SA ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการร่วมลงทุนในบริษัท เคเอสเอส แลนด์ จำกัด โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 45,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อขยายรูปแบบโครงการและฐานลูกค้าในพื้นที่ย่านรังสิต ตามแผนกลยุทธ์การเจาะลูกค้าโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบมากยิ่งขึ้น และเป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจในอนาคต  โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมบริษัท เมื่อเร็ว ๆ นี้

Back to top button