BCP ทุ่ม 1.6 พันลบ. ลุยระบบท่อขนส่งน้ำมัน

BCP ทุ่มงบ 1.6 พันลบ. ขยายธุรกิจเข้าสู่ระบบขนส่งน้ำมันทางท่อ-โลจิสติกส์ เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ ลดต้นทุนการขนส่งน้ำมัน มั่นใจเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจ


นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP เปิดเผยว่า กลุ่มบางจากฯ ได้ใช้งบลงทุนมูลค่า 1,600 ล้านบาท เพื่อขยายธุรกิจเข้าสู่ระบบขนส่งน้ำมันทางท่อ เสริมความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้กับธุรกิจของกลุ่มฯ ผ่านการได้สิทธิในการบริหารระบบขนส่งน้ำมันทางท่อความยาวท่อรวม 99 กิโลเมตร จากบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) โดยเป็นการลงทุนผ่านบริษัท กรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์ จำกัด (BFPL) ที่ตั้งขึ้นในปีนี้ โดยมี BCP เป็นผู้ถือหุ้น 100%

สำหรับสิทธิในการบริหารระบบท่อขนส่งน้ำมันที่ BFPL เข้าไปดำเนินการ คือ เส้นทางกรุงเทพฯ-คลังน้ำมันบางปะอิน ความยาว 99 กิโลเมตร (ความยาวช่วงกรุงเทพ-บางปะอิน 69 กิโลเมตร และท่อน้ำมันอากาศยาน 30 กิโลเมตร) ครอบคลุมระบบท่อส่งน้ำมันเบนซินและดีเซลระหว่างโรงกลั่นน้ำมันบางจาก คลังน้ำมันอื่น ๆ และคลังน้ำมันบางปะอิน ระบบท่อส่งน้ำมันอากาศยานเข้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง รวมถึงท่อก๊าซธรรมชาติ เข้าสู่บริษัท บางจาก ไบโอฟูเอล จำกัด (ตั้งอยู่ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) รวมระยะเวลา 20 ปี เริ่มต้นจากวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2584

โดยการลงทุนขยายธุรกิจเข้าสู่ระบบโลจิสติกส์ครั้งนี้จะต่อยอดสู่โอกาสอีกมาก ด้วยศักยภาพด้านการค้าที่ช่วยลดต้นทุนการขนส่งน้ำมัน ลดการสูญเสียระหว่างจากการขนส่ง สามารถคำนวณและควบคุมระยะเวลาขนส่งได้ดีกว่าทางรถ อีกทั้งเป็นช่องทางสร้างรายได้เพิ่ม นอกจากนี้ ยังช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งทางรถและโอกาสเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน สอดคล้องกับพันธกิจองค์กรของบางจากฯ ที่มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

ระบบขนส่งน้ำมันทางท่อถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยสร้างการเติบโตให้กับกลุ่มบางจากฯ อย่างมั่นคงและยั่งยืน เพราะนอกจากจะช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพและความยืดหยุ่นในการจัดส่งน้ำมันทางรถไปยังภาคกลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นจุดเชื่อมต่อการส่งน้ำมันไปยังระบบท่อส่งน้ำมันภาคเหนืออีกด้วย อีกทั้งเป็นการตอบโจทย์การมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ของกลุ่มบางจากฯ ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

ทั้งนี้ BFPL ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายและแผนการดำเนินธุรกิจครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งเชื้อเพลิง เพื่อให้เกิดการประสานพลังหรือ Synergy ในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างการจัดส่ง พร้อมให้บริการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน และทำให้ผู้บริโภคได้รับเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพด้วยต้นทุนที่ดีที่สุด โดย BFPL ได้เริ่มเข้าดำเนินการรับสิทธิในการบริหารระบบขนส่งน้ำมันทางท่อและระบบคลังน้ำมันจากบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565″ นายชัยวัฒน์ กล่าว

Back to top button