ซิลลิคฯ ยัน “โมเดอร์นา” ส่งมอบวัคซีนไทยครบ 3.7 ล้านโดส ม.ค.นี้

ซิลลิคฯ ยืนยัน “โมเดอร์นา” ทยอยส่งมอบวัคซีนให้องค์การเภสัชกรรม-สมาคมโรงพยาบาลเอกชน 3.7 ล้านโดสภายใน ม.ค. 65 ประเดิมล็อตแรกวันนี้ 1.3 ล้านโดส พร้อมพัฒนาเข็มกระตุ้นสูตร mRNA-1273 หลังเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันต่อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนได้ถึง 83 เท่า


ภญ.สุนัยนา กิจเกษตรไพศาล ผู้จัดการทั่วไป แซดพี เทอราพิวติกส์ ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทฯ ได้รับการยืนยันจากบริษัทโมเดอร์นาว่าจะสามารถส่งมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาในงวดนี้จำนวน 3.7 ล้านโดส ภายในเดือนม.ค. 2565 ให้แก่องค์การเภสัชกรรม และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

โดยจะเริ่มทยอยนำเข้าตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค.2565 จำนวน 1.3 ล้านโดส วันที่ 8 ม.ค.2565 จำนวน 0.87 ล้านโดส และวันที่ 17 ม.ค.2565 อีก 1.53 ล้านโดส รวมเป็นการส่งมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาตั้งแต่งวดแรกจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 5.6 ล้านโดส

ทั้งนี้ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังคงน่ากังวลอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 จากสายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล ล่าสุด บริษัทโมเดอร์นาได้ประกาศถึงข้อมูลของระดับภูมิคุ้มกันในการยับยั้งไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน หลังจากการใช้วัคซีนโมเดอร์นาเข็มกระตุ้นสูตรมาตรฐาน mRNA-1273 ขนาด 50 ไมโครกรัม สามารถเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันในการยับยั้งไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนได้เพิ่มขึ้นประมาณ 37 เท่า

ขณะที่การใช้วัคซีน mRNA-1273 เข็มกระตุ้นขนาด 100 ไมโครกรัม เพิ่มระดับภูมิคุ้มกันในการยับยั้งไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนได้เพิ่มขึ้นประมาณ 83 เท่า โดยโมเดอร์นาจะยังคงดำเนินการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นสูตรใหม่ที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน (วัคซีนสูตร mRNA-1273.529) เพื่อนำไปสู่การศึกษาทางคลินิกต่อไป

Back to top button