PSL ปล่อยเช่า ”เรือสาวิตรี นารี“ ยาว 13 เดือน รับค่าระวางวันละ 7.2 แสนบ.

PSL ทำสัญญาเช่า ”เรือสาวิตรี นารี“ ระยะยาว 11-13 เดือน กับบริษัท Umang Shipping เมื่อ 15 ก.พ 65 มีอัตราค่าระวางขั้นต้นแบบผันแปรที่ร้อยละ 115 ของอัตราค่าระวางเฉลี่ยในช่วง 15 วันก่อนหน้าของดัชนี BSI พร้อมรับค่าระวางราว 7.2 แสนบาท/วัน


บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSL เปิดเผยว่า เรือสาวิตรี นารี ซึ่งเป็นเรือขนาดอัลตราแมกซ์ของบริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าระยะยาวเป็นระยะเวลา 11- 13 เดือน กับบริษัท Umang Shipping Services Ltd. ในฐานะผู้เช่า นับตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีอัตราค่าระวางขั้นต้นแบบผันแปรที่ร้อยละ 115 ของอัตราค่าระวางเฉลี่ยในช่วง 15 วันก่อนหน้าของดัชนี Baltic Exchange Supramax Index (BSI) ซึ่งในปัจจุบัน อัตราค่าระวางแบบผันแปรดังกล่าวอยู่ที่ ประมาณ 7.2 แสนบาท / วัน

Back to top button