PRM กำไรปี 64 ลดลง 8% เคาะปันผล 0.18 บ.-ตั้งบ.ย่อย ลุยขนส่งน้ำมันทางเรือระหว่างประเทศ

PRM กำไรปี 64 ลดลง 8% เหลือ 1.40 พันลบ. จากปีก่อนกำไร 1.53 พันลบ. เคาะปันผล 0.18 บ. ขึ้น XD 6 พ.ค. 65 กำหนดจ่าย 25 พ.ค.65 ตั้งบริษัทย่อยใหม่ในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ลุยขนส่งน้ำมันทางเรือระหว่างประเทศ 


บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PRM รายงานผลการดำเนินงานงวดปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2564 ดังนี้

พร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 24 ก.พ.2565 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่  1 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดในอัตรา 0.18 บาท/หุ้น กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 6 พ.ค.2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พ.ค.2565

นอกจากนี้ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน เพื่อลงทุนบริษัทลงทุน บริการขนส่งน้ำมันทางเรือระหว่างประเทศ และบริการเรือขนส่งและจัดเก็บนํ้ามัน (Floating Storage Unit: FSU)ทุ นจดทะเบียน 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 324,510 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ เท่ากับ 32.451 บาท) คาดจดทะเบียนภายในเดือนมีนาคม 2565

Back to top button