รายได้เพิ่ม-คุมต้นทุนดี หนุนงบ DITTO ปี 64 กำไรโต 76% แตะ 201 ลบ. เคาะปันผลหุ้น-เงินสด

รายได้เพิ่ม-คุมต้นทุนดี หนุนงบ DITTO ปี 64 กำไรโต 76% แตะ 201 ลบ. เคาะปันผลหุ้นในอัตรา 5.00 : 1.00 ส่วนเงินสด 0.011 บ./หุ้น ขึ้น XD 15 มี.ค. กำหนดจ่าย 20 พ.ค.65


บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO รายงานผลการดำเนินงานงวดปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2564 ดังนี้

สำหรับปี 2564 กำไรสุทธิ 200.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86.50 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 76% จากปีก่อน ซึ่งหากคำนวณกำไรสุทธิโดยไม่รวมกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้นและกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น กำไรสุทธิ (ไม่รวมกำไรจาก เงินลงทุน) เท่ากับ 161.90 ล้านบาท (กำไรจากเงินลงทุนสุทธิจากภาษี 38.80 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 47.50 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 42% จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจาก (1) บริษัทฯ มีกำไรจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น (2) การเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้นที่มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายและบริการ และการบริหารจัดการต้นทุนขายและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถรักษาระดับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้เพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่าการขยายตัวของธุรกิจได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้บริษัทฯ ประกาศจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด ซึ่งจ่ายหุ้นเป็นปันผล (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) ในอัตรา 5.00 : 1.00 โดยอัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น 0.10 บาท ส่วนจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.011 บาท/หุ้น ทั้งนี้อัตราการจ่ายปันผลรวม 0.11 บาท/หุ้น กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 15 มี.ค. 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 20 พ.ค.2565

Back to top button