“ศบค.” พบติดเชื้อโควิด วันนี้ 20,420 คน เสียชีวิต 43 ราย

“ศบค.” พบผู้ติดเชื้อโควิดใหม่ 20,420 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 20,249 ราย และจากต่างประเทศ 171 ราย เสียชีวิต 43 ราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ (1 มี.ค. 2565) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 20,420 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 20,249 ราย และจากต่างประเทศ 171 ราย มีผู้เสียชีวิต 43 ราย และรักษาหายกลับบ้านแล้ว 18,297 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศระลอกใหม่อยู่ที่ 688,912 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) กำลังรักษา 215,725 ราย หายป่วยสะสมจำนวน 505,152 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "தாலம กรมประชาสัมพัน์ สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย 1 มีนาคม 2565 หายป่วยวันนี้ +18,297 ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ 20,420 ผู้ติดเชื้อในประเทศ ติดเชื้อจากต่างประเทศ +20,249 +171 ตั้งแต่ 1มกราคม 2565 หายป่วยสะสม 505, 505,152 152 ป่วยสะสม ตั้งแต่ มกราคม 2565 688,912 กำลังรักษา 215,725 เสียชีวิตเพิ่ม 43 สรุปสถานการณ์ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 f ศูนย์ข้อมูลCOVID-19 COVID-19 สายด่วน EOCกระทรวงสาธารณสุข"

Back to top button