“คลัง” เล็งเปิดลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการรัฐ” รอบใหม่ ก.ค.-ส.ค.นี้

“คลัง” คาดเปิดให้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ประมาณเดือน ก.ค.- ส.ค. 65 ขณะที่จะมีการคัดกรองผู้ที่จะได้รับสิทธิเข้มข้นมากขึ้น


นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง คาดว่าจะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 (บัตรคนจน) ได้ประมาณเดือน ก.ค.- ส.ค. 65 โดยขณะนี้กระทรวงการคลังได้จัดทำหลักเกณฑ์การเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการเปิดลงทะเบียนในรอบนี้จะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งเรื่องการใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน

นอกจากนี้ จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบต่างๆ เช่น ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย สถาบันการเงินต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการเชื่อมโยงระบบทั้งหมดจะนำมาใช้ในการตรวจสอบยืนยันตัวตน เพื่อให้การคัดกรองเป็นไปอย่างถูกต้องและตรงกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุด

โดย รมช.คลัง กล่าวว่า สำหรับหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้ที่จะได้รับสิทธิในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 นั้น จะมีความเข้มข้นมากขึ้น โดยจะมีการนำเกณฑ์เรื่องจำนวนครัวเรือน รายได้ ทรัพย์สิน รวมทั้งราคาของบ้าน ที่ดิน รถยนต์ สลากออมทรัพย์ เป็นต้น มาพิจารณาด้วย และจะมีการอัพเดทข้อมูลของผู้ได้สิทธิทุกปี เช่น ปีนี้ได้รับสิทธิ เพราะรายได้ลดเนื่องจากผลกระทบการระบาดของโควิด-19 แต่ปีถัดไปสถานการณ์ดีขึ้น รายได้มากขึ้นจนเกินเกณฑ์ที่กำหนดก็จะถูกตัดสิทธิ เป็นต้น

Back to top button