“กทม.” เตือน! ดื่ม “แอลกอฮอล์” เพิ่มความเสี่ยงโควิดลงปอด

“กทม.” เตือนการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคโควิด-19 โดยจะทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อบริเวณคอหอยลดลง จึงเพิ่มความเสี่ยงให้เชื้อโรคโควิด-19 ลงปอด


นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงกรณีมีข่าวในสื่อออนไลน์ ระบุผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะไม่ติดเชื้อโควิด-19 และดื่มทุกวันจะให้ผลดีกว่าการออกกำลังกายว่า กทม. โดยสำนักอนามัย ขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลกระแสข่าวปลอม หรือความเชื่อผิดๆ ดังกล่าว เนื่องจากการดื่มสุราจะเพิ่มโอกาสในการเจ็บป่วยที่รุนแรงและเสียชีวิตจากโรคโควิด-19

ทั้งนี้ การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคโควิด-19 ได้ง่ายกว่าผู้ที่ไม่ดื่ม เพิ่มโอกาสเกิดอาการแทรกซ้อนจากโรคปอดอักเสบ หรือโรคปอดบวม เนื่องจากสุราทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อบริเวณคอหอยลดลง จึงเพิ่มความเสี่ยงให้เชื้อโรคโควิด-19 ลงปอด

นอกจากนี้ ยังทำให้การทำงานของเม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่กำจัดเชื้อโรคต่างๆ อ่อนกำลังลง ภูมิคุ้มกันร่างกายลดลง และเมื่อเชื้อโควิด-19 เข้าสู่ร่างกาย จึงติดเชื้อได้ง่ายขึ้นและมีโอกาสเสียชีวิตสูง เมื่อเทียบกับคนไข้ที่ไม่มีประวัติดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนทำให้ความยับยั้งชั่งใจน้อยลง จึงอาจมีพฤติกรรมเสี่ยงในช่วงเมาสุราได้ เช่น ดื่มสุราจากแก้วเดียวกัน ไม่สวมหน้ากากอนามัย ไม่รักษาระยะห่าง เป็นต้น

ดังนั้น ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 และเคร่งครัดปฏิบัติตามมาตรการดูแลตนเองแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for Covid-19) เพื่อความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชน หน่วยงาน และสถานประกอบการหลีกเลี่ยง หรืองดการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์และกิจกรรมต่างๆ ที่อาจเพิ่มโอกาสการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Back to top button