บอร์ด NEWS ไฟเขียวแจก W7 ผถห.เดิมฟรี 2:1 รองรับขยายธุรกิจ “ฟินเทค”

บอร์ด NEWS ไฟเขียวออก NEWS-W7 แจกผู้ถือหุ้นเดิมฟรี ในอัตรา 2:1 โดยกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิจัดสรรในวันที่ 29 มี.ค. 65 เพื่อรองรับขยายธุรกิจ Fintech ลงทุนแห่งยุคดิจิทัล


นายกฤษฎา พฤติภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NEWS เปิดเผยว่า บริษัทฯ รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ NEWS ครั้งที่ 7 (NEWS-W7) จำนวน 52,825,098,824 หน่วย ซึ่งจะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 52,825,098,824 บาท จากเดิมจำนวน 105,650,197,648 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 52,825,098,824 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W7 จำนวน 52,825,098,824 หน่วย จะถูกจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 2 ต่อ 1 โดยไม่คิดมูลค่า อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 0.05 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W7 จำนวน 2,641,254,941 บาท มีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิคือ 5 กรกฎาคม 2565 หรือ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯกำหนด โดยบริษัทฯ จะกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W7 (Record Date) ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 นี้

สำหรับ NEWS-W7 จะเป็นแรงสนับสนุนที่ดีต่อการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ เพื่อนำไปใช้ในการขยายการลงทุนด้าน Fintech และธุรกิจอื่นๆ ที่ส่งเสริม หรือคล้ายคลึงกับธุรกิจหลักที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการอยู่ และใช้เป็นเงินทุนสำหรับธุรกิจของบริษัทย่อย ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุนและดำเนินธุรกิจในอนาคตที่จะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ต่อไป

เราเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ให้บริการธุรกิจทางด้านการเงิน และการลงทุน แห่งยุคดิจิทัลแถวหน้า หลังจากที่เราได้ประกาศปฏิวัติตัวตน จากการดำเนินธุรกิจเดิม เบนเข็มสู่ยุคดิจิทัล โดยลุยทำธุรกิจที่กำลังเป็น Megatrend ของโลกอย่าง Fintech ซึ่งเราจะนำเสนอบริการทางการเงินที่สามารถตอบโจทย์ตามความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงเป้าหมาย เรามั่นใจว่าธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Fintech ภายใต้การดำเนินงานของ NEWS จะเป็นผู้ให้บริการรายแรกๆ ของประเทศ ที่สร้างขีดความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว พร้อมยึดส่วนแบ่งทางการตลาดได้อย่างครอบคลุม และก้าวสู่ระดับ Unicorn ได้อย่างไร้กังวล นอกจากข่าวดีล่าสุดที่ NEWS ได้รับอนุมัติจาก ก.ล.ต. ให้จดทะเบียนและเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย เป็นบริษัทหลักทรัพย์ บล. ลิเบอเรเตอร์ (Liberator) แล้ว เรายังคาดว่าจะสามารถเปิดตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึงบริการทางการเงิน การลงทุนภายใต้เครือของ NEWS ได้ในช่วงเดือนเมษายน 2565” นายกฤษฎา กล่าว 

Back to top button