“ครม.” เคาะวงเงิน 3.5 หมื่นลบ. หนุน “สปสช.” จ่ายค่าบริการรักษาโควิด

ครม. อนุมัติวงเงิน 34,528 ลบ. ให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ซึ่งเป็นการใช้จ่ายเงินภายใต้ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพื่อนำเงินจำนวนนี้ไปใช้จ่ายเป็นค่าบริการสาธารณสุข รักษาโรคโควิด-19 และบริการอื่นๆ


นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติโครงการค่าบริการสาธารณสุข ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2565 รอบที่ 2 วงเงิน 34,528 ล้านบาท ให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ซึ่งเป็นการใช้จ่ายเงินภายใต้ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพื่อนำเงินจำนวนนี้ไปใช้จ่ายเป็นค่าบริการสาธารณสุข รักษาโรคโควิด-19 และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลที่ให้การดูแลประชาชนที่เจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 ระหว่างเดือน ธันวาคม 2564 – กุมพาพันธ์ 2565

โดยโครงการนี้มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย, หน่วยงานบริการหรือสถานพยาบาลที่จัดบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ให้บริการสาธารณสุขทั่วประเทศ

ทั้งนี้ครม.ยังมอบหมายให้ สปสช. ไปประมาณการค่าบริการ และค่าสาธารณสุขในช่วงเดือนมี.ค. – ก.ย. 2565 ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ UCEP Plus และสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และนำเรื่องกลับมาเสนอขอการสนับสนุนงบประมาณต่อไป” นางสาวรัชดา กล่าว

Back to top button