“ทย.” จี้ NOK แจงเหตุยกเลิกบิน “ดอนเมือง-เบตง” คาด 7 วันคืนค่าโดยสาร-ชดเชยรายละ 1,200 บ.

“ทย.” จี้ NOK แจงยกเลิกเที่ยวบิน “ดอนเมือง-เบตง” วันที่ 16 และ 18 มี.ค.65 เหตุผิดพลาดด้านการวางแผนการตลาด คาดคืนค่าโดยสารเต็มจำนวนภายใน 7 วัน พร้อมจ่ายเงินชดเชยยกเลิกเที่ยบบินล่วงหน้ารายละ 1,200 บาท


กรมท่าอากาศยาน เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK ได้ยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางดอนเมือง-เบตง-ดอนเมือง ในวันที่ 16 และ 18 มีนาคม 2565 หลังจากเพิ่งเปิดบินเที่ยวปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานเปิดเที่ยวบิน กรุงเทพ-เบตง ที่ท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลา กรมฯ ได้ประสานกับสายการบินนกแอร์ให้ชี้แจงเหตุการณ์ดังกล่าว

ทั้งนี้ สายการบินนกแอร์ยืนยันว่ามีความพร้อมและจะทำการบินเส้นทางดังกล่าวแน่นอน แต่ทั้งนี้ได้ยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดด้านการวางแผนการตลาด จึงต้องมีการทบทวนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในวันที่ 18 มีนาคมนี้ สายการบินจะทำการบินไฟลท์โปรโมตการท่องเที่ยวเบตง (Influencer Flight) โดยจะเชิญนักข่าว Youtuber, Social Media, Influencer และบริษัททัวร์ ซึ่งสายการบินนกแอร์จะมีการแถลงข่าวเพื่อชี้แจงข้อมูลต่างๆ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในวันนี้

สำหรับแนวทางชดเชยผู้โดยสารที่ได้ทำการซื้อบัตรโดยสาร เส้นทาง ดอนเมือง-เบตง-ดอนเมือง ในวันที่ 16 และ 18 มีนาคม 2565 สายการบินจะทำการคืนเงินค่าโคยสารเต็มจำนวน ภายใน 7 วัน พร้อมทั้งค่าชดเชยการแจ้งยกเลิกเที่ยวบินล่วงหน้าตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย อีกรายละ 1,200 บาท

โดยกรมท่าอากาศยานจะได้ประสานและติดตามกับสายการบินนกแอร์ ถึงแนวทางการปฏิบัติและรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารต่อไป

Back to top button