สมช. ประเมินวิกฤต “รัสเซีย-ยูเครน” ดีขึ้น

เลขาธิการ สมช. ชี้สถานการณ์รัสเซีย - ยูเครนมีแนวโน้มดีขึ้น พร้อมยืนยันรัฐมีมาตรการรับมือทั้งสั้น- ยาว มั่นใจไม่กระทบความมั่นคงของไทย


พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ประเมินสถานการณ์สู้รบระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครน ว่า ในฐานะดูแลนโยบายด้านความมั่นคง และแนวทางต่างๆ ได้สรุปและประเมินสถานการณ์เสนอให้รัฐบาลผ่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีแล้ว ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้มีมาตรการที่สำคัญที่จะแก้ไขเรื่องนี้ เพราะถือเป็นวิกฤติทางเศรษฐกิจด้านพลังงาน และโยงไปถึงความเป็นอยู่ของประชาชน  โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร ซึ่งรัฐบาลเตรียมทยอยออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้

ส่วนจะมีการตั้งหน่วยงานขึ้นมาเหมือน ศบค. เพื่อรับมือสถานการณ์ดังกล่าวโดยเฉพาะหรือไม่นั้น เลขาธิการ สมช. เปิดเผยว่า รัฐบาลยังไม่มีแนวคิดนี้ ซึ่งที่ผ่านมามีกลไกของสภา สมช.ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในการแก้ไขปัญหามิติด้านความมั่นคง และแก้ไขปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งกลไกนี้ขับเครื่องตั้งแต่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น และมีการสรุปทุกเรื่อง จนมีมาตรการออกมาช่วยเหลืออย่างที่เราเห็น

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครนเวลานี้ ยังไม่มีอะไรต้องจับตาเป็นพิเศษดูเหมือนจะมีแนวโน้มไปในแนวทางที่ดี การเจรจามีความกระชับมากขึ้น โดยไทยหวังว่า เหตุการณ์จะยุติในระยะสั้น แต่สิ่งที่กระทบในเหตุการณ์ครั้งนี้ คือการคว่ำบาตร และแซงก์ชั่นทางเศรษฐกิจกันอย่างกว้างขวาง ฉะนั้นประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจเช่นกัน  ส่วนประเด็นความมั่นคงอื่นๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความปลอดภัยของคนยูเครน และ คนรัสเซีย หรือภาพรวมของประเทศไทย ทางหน่วยความมั่นคงได้แจ้งเตือนและเตรียมความพร้อมตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว

Back to top button