ศบค. ไฟเขียว งดตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าไทย เริ่ม 1 เม.ย.นี้

ศบค.เห็นชอบผ่อนปรนเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศ ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ก่อนขึ้นเครื่องเข้าไทย หวังอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว เริ่ม 1 เมษายนนี้


นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ  ศบค. เห็นชอบการปรับเกณฑ์การตรวจหาเชื้อโควิดสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดิมที่ต้องตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ตรวจที่ประเทศต้นทางก่อนการเดินทาง 72 ชั่วโมง และครั้งที่ 2 เมื่อมาถึงประเทศ

สำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ให้เหลือเฉพาะการตรวจ RT-PCR ที่ประเทศไทยเมื่อเดินทางมาถึง จากนั้นตรวจด้วย ATK ในวันที่ 5 ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกมากขึ้น โดยจะเริ่มต้นวันที่ 1 เมษายนนี้เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ที่ประชุม ศบค.ขยายพระราชกำหนด (พ.ร.ก.)ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2 เดือน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นสิ้นสุด วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้อำนาจเจ้าหน้าที่ควบคุมโควิดตามที่กฎหมาย

Back to top button