กฟผ. จับมือ AH พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-ขยาย O&M ยกระดับความทันสมัย

กฟผ. จับมือ AH พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-ขยาย O&M โรงไฟฟ้าพลังน้ำทั้งในประเทศและอาเซียน พร้อมยกระดับเพื่อความทันสมัย และหวังว่าข้อตกลงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสร้างให้เกิดผลสำเร็จและเกิดประโยชน์ต่อทั้งสององค์กร และต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้ทั้งในและต่างประเทศ


นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ.และ บริษัท Andritz Hydro GmbH หรือ AH ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำในประเทศไทยให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล เตรียมพร้อมขยายโอกาสด้านธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษา (O&M) โรงไฟฟ้าพลังน้ำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับการลงนาม MOU ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัท Andritz และ กฟผ. จะได้ร่วมกันยกระดับมาตรฐานโรงไฟฟ้าพลังน้ำให้มีความทันสมัยและเป็นระบบอัตโนมัติ (Automation) สอดคล้องกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และนโยบายด้านการสนับสนุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกอีกด้วย ซึ่งบริษัท Andritz มีความพร้อมและมีศักยภาพในด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ในขณะที่ กฟผ. มีความเชี่ยวชาญด้านงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่จะร่วมกันขยายการเติบโตทางด้านธุรกิจของทั้งสองหน่วยงานทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน ในยุคที่พลังงานหมุนเวียนเข้ามามีบทบาทมากขึ้น

โดย Dr.Harald Heber กรรมการผู้บริหารบริษัท Andritz (Member of the Hydro Executive Board) กล่าวว่า ที่ผ่านมาบริษัท Andritz ร่วมงานกับ กฟผ. ปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพลของ กฟผ. ถือเป็นประสบการณ์ทำงานที่ดีอย่างยิ่งของบริษัท ขอขอบคุณ กฟผ. ที่เล็งเห็นถึงประโยชน์และศักยภาพของบริษัท หวังว่าบันทึกข้อตกลงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสร้างให้เกิดผลสำเร็จและเกิดประโยชน์ต่อทั้งสององค์กรในด้านการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ และต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนต่อไป

Back to top button