กมธ. ร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. เคาะ “บัตรสองใบคนละเบอร์”

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.ป.รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เห็นชอบให้ใช้บัตรเลือกตั้ง “สองใบ” แต่ใช้คนละเบอร์ พร้อมกำหนดให้ใช้รูปแบบพรรคการเมืองเดียวทั้งประเทศ เป็นเขตเลือกตั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ (พ.ร.ป.) รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ที่มีนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ได้มีการพิจารณาประเด็นบัตรเลือกตั้ง ส.ส. ว่าจะใช้แบบ “ใบเดียว” หรือ “สองใบ” รวมถึงหมายเลขผู้สมัคร ส.ส. กับหมายเลขพรรคการเมืองจะใช้เป็นหมายเลขเดียวกันหรือไม่

โดยที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่ 32 เสียง เห็นควรให้เป็นแบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คนละเบอร์  โดยมีผู้ไม่เห็นด้วย 14 เสียง  ถือว่าเป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา 48 คือทั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ ใครสมัครก่อนก็ได้หมายเลขก่อน หรือหากไปสมัครพร้อมกันก็จับฉลาก เพราะฉะนั้นอาจจะมีหมายเลขของบัตรแต่ละใบไม่ตรงกัน หรืออาจจะตรงกันก็ได้

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นการแก้ไขมาตรา 11 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ที่มีข้อเสนอตามร่างพ.ร.ป. ของพรรคเพื่อไทย ,พรรคร่วมรัฐบาล และพรรคก้าวไกล ให้ใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ โดยที่ประชุมมีมติข้างมาก 25 ต่อ 21 เสียง เห็นชอบให้ใช้เนื้อหาของร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ ที่กำหนดให้การเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ใช้รูปแบบพรรคการเมืองเดียวทั้งประเทศ

Back to top button