นายกฯ ปลื้ม “Phuket Sandbox” ปั้นรายได้กว่า 5 หมื่นล.

นายกรัฐมนตรี พอใจโครงการ Phuket Sandbox สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 5 หมื่นล้านบาท พร้อมต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของนานาชาติ


นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รู้สึกยินดีที่ผลการดำเนินโครงการ Phuket Sandbox ตั่งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 8 เดือน ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวแล้วกว่า 400,000 คน สร้างรายได้ทางตรงจากนักท่องเที่ยวกว่า 21,000 ล้านบาท และทำรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 5 หมื่นล้านบาท ซึ่งเกิดจากการจ้างงานภายในพื้นที่ ช่วยให้ประชาชนมีรายได้

โดยผลสำเร็จ Phuket Sandbox นับเป็นสัญญาณที่ดีต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของไทย พร้อมต่อยอดแนวทางการท่องเที่ยวด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของนานาชาติ (Medical Hub) ในอนาคต ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเจาะกลุ่มตลาด ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยศักยภาพด้านการบริการทางแพทย์และสาธารณสุขของไทยที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ผ่านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

ทั้งนี้ รัฐบาลกำลังเดินหน้าพัฒนาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยงเชิงสุขภาพระดับโลก ผ่านศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติครบวงจร (Medical Plaza) ศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุนานาชาติ ศูนย์ใจรักษ์ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูครบวงจร ท่ามกลางความท้าทายจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลให้อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวของไทยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี ยังจะนำโครงการ Phuket Sandbox ที่ถือเป็นตัวอย่างสำคัญของพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวควบคู่มาตรการทางสาธารณสุขอย่างปลอดภัย รวมทั้งยังสามารถต่อยอดไปยังโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอื่น ๆ ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ไปต่อยอดในพื้นที่อื่นๆอีกด้วย

Back to top button