พิพัฒน์ลุย! เสนอ ศบค.ยกเลิก Thailand Pass เริ่ม 1 มิ.ย. เปิดประเทศเต็มระบบ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมเสนอ ศบค. ยกเลิก Thailand Pass  เริ่ม 1 มิถุนายนนี้ กลับมาใช้โมเดลกรอกข้อมูลผ่าน บัตร ตม.6 พร้อมเสนอ ครม. เก็บ "ค่าเหยียบแผ่นดิน" นำรายได้ทำประกันนักท่องเที่ยว-พัฒนาเที่ยวไทย


นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า เตรียมเสนอที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ ให้พิจารณายกเลิกระบบ Thailand Pass ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไป เพื่อสร้างความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศ อาจใช้โมเดลการแสดงวัคซีนพาสปอร์ต และกรอกข้อมูลการรับวัคซีนลงในแบบรายงานการบันทึกข้อมูลการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร หรือ ตม.6

ส่วนการกำหนดเกณฑ์ให้นักท่องเที่ยวต้องมีการฉีดวัคซีนเข็มสามหรือไม่นั้น อาจต้องประเมินสถานการณ์ของประเทศต้นทางของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก ซึ่งจากการพูดคุยกับนายอนุทิน ชาญวีระกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แสดงความเห็นด้วยในการยกเลิกระบบ Thailand Pass ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้

ส่วนการผ่อนคลายมาตรการการเข้าประเทศผ่านช่องทางบกนั้น นายพิพัฒน์ ระบุว่า วันที่ 1 พฤษภาคมนี้จะมีการเปิดพรมแดนระหว่างไทย-มาเลเซีย และ ไทย-ลาว ซึ่งในระยะต่อไปต้องติดตามว่า มาตรการการเข้าประเทศต่างประเทศจะเป็นอย่างไร หากมีการผ่อนคลายลงในภาพรวมก็จะเริ่มใกล้เคียงกับการเปิดพรมแดนปกติ

นอกจากนี้ ในสัปดาห์หน้า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.พิจารณาการเก็บค่าธรรมเนียมเข้าประเทศจากนักท่องเที่ยว เริ่มต้นเก็บในประมาณ 3 เดือนหลังคณะรัฐมนตรีให้การอนุมัติ โดยยังใช้อัตราเดิมที่ 300 บาท และเงินส่วนหนึ่งจะนำไปทำประกันภัย ใช้รักษากรณีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติติดเชื้อโควิด-19 และได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว

ส่วนความคืบหน้าโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 นายพิพัฒน์  เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อขอต่ออายุโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 และได้ความว่า อาจใช้งบประมาณที่เหลือจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 นำมาต่ออายุโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 อันจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศในช่วงโลว์ซีซั่นที่กำลังจะมาถึง

เบื้องต้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะพยายามผลักดันโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ให้มีสิทธิ์ห้องพักขั้นต่ำราว 1 ล้านห้อง และอาจมีจำนวนสิทธิ์มากขึ้น หากทางรัฐบาลมีการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม พร้อมคาดว่าจะยังไม่มีการยกเลิก E-Voucher โดยโครงการจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ไปจนถึง 30 กันยายน 2565

อย่างไรก็ตาม ในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึง อาจมีนักท่องเที่ยวจากประเทศตะวันออกกลางเดินทางเข้ามา ซึ่งในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมลงนาม MOU กับสายการบินซาอุเดีย (Saudia) เพื่อเพิ่มเที่ยวบินระหว่างไทย-ซาอุดิอาระเบีย  พร้อมตั้งเป้าในปี 2565 จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย 7-10 ล้านคน ส่วนการท่องเที่ยวในประเทศ มีการออกเดินทาง 160 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้รวม 1.3 ล้านล้านบาท

Back to top button